Науково-практичні коментарі до кодексів та законів України

Науково-практичний коментар до КОАП Кодексу України про адміністративні правопорушення Комзюк Калюжний Погрібний 2008р.
Науково-практичний коментар до Господарського процесуального кодексу України Беляневич 2008р.
Науково-практичний коментар до Господарського процесуального кодексу України Харитонова 2008р.
Науково-практичний коментар до Кодексу законів про працю України Ротань 2008р.
Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України Знаменський 2008 р.
Науково-практичний коментар до Митного кодексу України Комзюк 2008 р.
Науково-практичний коментар Повітряного кодексу України Діковська 2009р.
Науково-практичний коментар до Адміністративного судочинства України Банчук 2009 р.
Науково-практичний коментар до Цивільного процесуального кодексу України 2009 р.
Науково-практичний коментар до Закону України Про боротьбу з корупцією Мельник 2008р.
Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України Дзера Луць (том 1) 2008р.
Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України Дзера Луць (том 2) 2008р.
Науково-практичний коментар до "Про електроний цифровий підпис" Кравцов 2009р.
Науково-практичний коментар до "Про судову експертизу" Гончаренко 2004р.
Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України Жилінкова 2008р.
Науково-практичний коментар до КАСУ Кодексу адміністративного судочинства Матвійчик 2008 р..
Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу Степанюк 2005р.
Науково-практичний Коментар до Цивільно-процесуального кодексу Кравчук 2006р.
Науково-практичний Коментар до Кримінального кодексу України Мельник 2005 р.
Науково-практичний Коментар до Господарського кодексу України Знаменський 2004 р.
Науково-практичний коментар до Закону України "Про адвокатуру" Варфоломєєв Гончаренко 2003р.
Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу Тертишник 2007 р.
Науково-практичний коментар до Закону України Про охорону праці 2002р.
Науково-практичний коментар до Закону України Про відновлення платоспроможності боржика або визнання його банкрутом Поляков 2004р.
Науково-практичний коментар до Конституції України Бітяк 2003 р.
Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу Маляренко 2003р.


Навчальні посібники з аграрного права України

Аграрне право України Жушман 2008р.
Захист майнових та земельних прав Бондарчук 2008р.
Захист підприємницьких ініціатив на селі Павлишинець 2008р.
Правове регулювання туристської діяльності в Україні Коляда 2008р.
Розвиток громадянського суспільства участь сільських НДО у процесі прийняття рішень Бондарчук 2008р.
Організаційно-правові питання розвитку села в Україні Статівка 2007р
Аграрне право України Погрібний 2007р.
Аграрне право України Крупка 2006
Стан та перспективи українського села Осташко 2006р.
Третейські суди у сільській місцевості Данілін 2005р.
Технологія виробництва продукції тваринництва Бусенко 2005р.
Сільське господарство в умовах СОТ та ЕС Осташко 2005р.


Навчальні посібники з Адвокатури України

Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Святоцький Сафулько 2008р. (том 1)
Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Святоцький Сафулько 2008р. (том 2)
Адвокатура в Україні Шкарупа 2007р.
Загальнотеоретичні проблеми адвокатології Синеокий 2007р.
Адвокатура Украины Фиолевский 2007г
Адвокатура в Україні Меліхова 2005р.


Навчальні посібники з адміністративного права України, Адміністративного судочинства України, Адміністративної юстиції України

Трансформація адміністративної відповідальності Кінаш 2009р.
Адміністративне право України Коломоєць 2008 р.
Адміністративне судочинство Шкарупа 2008 р.
Адміністративне право України Стеценко 2007р.
Адміністративне право України Бітяк 2007р.
Адміністративне право України Голосніченко 2005р.
Адміністративне право України Авер'янов 2004 р.
Адміністративне право України Колпаков 2004 р.
Адміністративна юстиція України Пасенюк 2007р.
Реформа публічної адміністрації Тимошук 2006р.
Оцінка якості адміністративних послуг Тимощук 2005р.
Адміністративна процедура та послуги Тимощук 2003р.
Адміністративне право України загальна частина альбом схем Бітяк 2003р.
Адміністративна юстиція Шишкін 2003р.

Навчальні посібники з банківського права України

Банківське право України Гетманцев Шукліна 2007р.
Банківське право Ващенко 2006р.
Банківське право Федоренко 2004р.
Банківське право Костюченко 2003р.
Банківське право Українське та Европейське
Інвестиційне право України Вінник 2005р.


Навчальні посібники з виборчого права України

Дослідження деяких аспектів еволюції виборчого законодавства України (1989-2006 роки) Богашева 2007р.
Шляхи оптимізації виборчої системи України Ключковський Матвієнко та ін. (доповіді) 2007р.


Навчальні посібники з Господарського права України, Підприємницького право України

Господарське право України Щербина 2009р.
Конкурентне право Бакалінська 2009р.
Конкурентне законодавство Саніахметова 2008р.
Корпоративне управління на підприємствах України постприватизаційний eтап Мороз 2008р.
Організація юридичної служби на підприємстві Горевий 2008р.
Господарське право України Смолін 2008р.
Господарське право України Мілаш 2008р.
Ліцензування господарської діяльності Береславський 2008р.
Правове регулювання електронної комерції Чучковська 2007р.
Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні Рєзнікова 2007р.
Госпордарське законодавство Кубах 2007р.
Господарське право України Кравчук 2007 р.
Господарське право Михайлов 2007р.
Господарське право України: термінологічний словник Мандриковський 2007р.
Господарське право Мандриковський 2007р.
Господарське право Венедіктов 2007 р.
Господарське право Килимник 2007 р.
Започаткування підприємницької діяльності Ващенко 2007р.
Характеристака та тонкощі акціонерного товариства Сегеда 2007р.
Підприємницьке право України Старцев 2006р.
Юридичний довідник підприємця Саніахметова 2006р.
Основи ведення бізнесу з іноземним партнером Сегеда 2006р.
Господарське право України Гайворонський, Жушман 2005р.
Господарське право України Саніахметова 2005р.
Господарське законодавство України Сащак 2005р.
Господарське право України Мельник 2005 р.
Господарське законодавство Пігач 2005 р.
Господарське право Кравчук 2005 р.
Господарське законодавство Мачуський 2005 р.
Господарське право України Галянтич 2005 р.
Як зареєстравати підприємницьку діяльність? Сегеда 2005р.
Господарське законодавство Мачуський 2004 р.


Навчальні посібники з Господарського процесуального права України, Підприємницького право України

Господарський процес Померанський 2008р.
Господарське процесуальне право України Шелухін 2006р.
Господарський процес України Балюк 2005 р.
Господарське процесуальне право України Абрамов 2003р.
Захист прав у господарському суді Середа 2002р.


Навчальні посібники з державного будівництва та Місцевого самоврядування

Муніципальне право України Батанов 2008р.
Керівник органу виконавчої влади: правовий статус Армаш 2006р.
Проблеми вдосконалення державної регуляторної політики в Україні Юлдашев 2005 р.
Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування Куйбіда 2004р.


Навчальні посібники з документознавства та діловодства

Оформлення приказів на підприємстві Кузнєцов 2008р.
Претензійно позовна робота Харитонов 2008р.
Загальне та кадрове діловодство Козоріз 2002р.


Навчальні посібники з екологічного права України

Екологічне право України Рябець 2009р.
Екологічне право України Гетьман 2009р.
Екологічне право України Шемшученко 2008р.
Екологічне право Кобецька 2007р.
Екологічне право України Комарницький 2006р.
Екологічне право України Шемшученко 2005р.


Навчальні посібники з Земельного права України

Земельне право України Корнєєв Мацелик 2009р.
Земельне право України Шеремет 2009 р.
Захист майнових та земельних прав Бондарчук 2008р.
Земельне право України Харитонов 2008 р.
Право власності на землю Горбунова 2006р.
Земельне право Мачуська 2006р.


Зразки документів, настільні книги

Оформлення приказів на підприємстві Кузнєцов 2008р.
Контракти в підприємницькій діяльності Луць 2008р.
Настільна книга слідчого Сташис 2007р.
Документи прокурорського регування Харків 2007р.
Процесуальна документація Павлік Удовенко 2007р.


Навчальні посібники з житлового права України

Юридичний довідник: житлові відносини Чепульченко, Скоробогатова 2006р.
Житлове право України Мічурін 2004р.
Житлове право України Галянтич 2004р.


Навчальні посібники з інформаційного права України

Свобода на доступ до інформації Захаров 2009р.
Право на доступ до інформації Нестеренко 2009р.
Доступ до інформації та електронне урядування Коліушко 2005р.
Основи інформаційного права України Цимбалюк 2004р.


Навчальні посібники з історії правових та політичних вчень про державу та право України

Політичні партії: історія та теорія Примуш 2008р.
Історія України (1861-1917) Турченко 2008р.
Історія вчень про державу та право Демиденко 2008р.
Історія правових вчень Федущак-Паславська 2008р.


Навчальні посібники з конституційного права та конституційного процесу України

Коментар до конституційних змін Рудик 2009р.
Конституційний процес в України Захаров 2009р.
Конституційне право України Колісник 2008р.
Конституційне та Конституційний процес України Теліпко 2008р.
Конституційне право України Совгиря 2008р.
Конституційна юстиція України Цимбалістий 2007р.
Конституційно-правові засади громадянства України Бедрій 2006р.
Конституційне право України Годованець 2005 р.
Аналіз конституційної реформи 2004 Речицький 2004р.
Конституційне право України Кравченко 2004 р.
Конституційне право України Фрицький 2002 р.
Конституційне право України Тодика 2002 р.
Основи конституційної юриспруденції Шевчук 2002р.


Навчальні посібники з кримінального права України

Злочини, пов'язані з незаконним відшкодуванням ПДВ Чернявський Довбаш 2009р.
Кримінальна відповідальність за створення або діяльность терористичної групи чи організації Данилевський 2009р.
Теоретичні основи кваліфікації злочинів Узунова 2009р.
Ответственность за легализацию преступно приобретенных доходов в уголовном законодательстве Украины и Российской Федерации Беницкий 2008р.
Кримінальне право України (Загальна частина) Селецький 2008р.
Кримінальне право України (Особлива частина) Селецький 2008р.
Корупція в Україні причини, наслідки, механізми Невмержицький 2008р.
Кримінальне право України (Загальна частина) Шеховцова 2008р.
Заохочувальні норми в кримінальному праві України Хряпінський 2008р.
Кримінальне право України Хохлова Шем'яков 2006р.
Кримінальне право України Сташис 2007р.
Кримінально-правова охорона виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина Зінченко 2007р.
Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину Ус 2007р.
Кримінальне право України (Загальна частина) Сотула 2006р.
Правові проблеми боротьби з економічною злочинністю і корупцією Невмержицький 2005р.
Кримінальне право України (повний курс у схемах та таблицях) Кузнєцов 2005р.
Кримінальне право України (Особлива частина) Бажанов 2005р.
Основи кримінально-правової кваліфікації Навроцький 2005р.
Кримінальне право України Горбачевський 2005р.
Кримінальна відповідальність за комп'ютерні злочини Музика 2005р.
Кримінальне право України Дьомін 2005р.

Навчальні посібники з криміналістики

Криміналістика Шеремет 2009р.
Криміналістика Когутич 2008р.
Техніко-криміналістичне дослідження документів Воробей 2008р.
Криміналістика Маркусь 2007р.
Судова експертиза Назаров 2007р.
Криміналістика Філіппов Іщенко 2007р.
Теорія та практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів Іщенко 2007р.
Криміналістика: бібліографічний показчик Салтєвський 2007р.
Криміналістика Скригонюк 2005 р.


Навчальні посібники з кримінально-виконавчого права України


Навчальні посібники з кримінально-виконавчого права України

Кримінальний процес України, ФРН, Франції, США Молдован 2010р.
Зміна обвинувачення у кримінально-процесуальному праві Черкова 2009р.
Кримінально-процесуальне право України Назаров 2008р.
Реалізація принципу безпосередності у кримінальному процесі України Гриненко 2008р.
Судова промова у кримінальному процесі Молдован 2008р.
Виправдувальний вирок у кримінальному процесі Алейніков 2008р.
Настільна книга слідчого Панов Шепітько 2007р.
Функціональне призначення оперативно розшукової діяльності у кримінальному процесі Погорецький 2007р.
Кримінально-процесуальне право Лобойко 2007 р.
Проти катувать: аналіз норм кримінально-процесуального закону України Бущенко 2007р.
Судовий розгляд кримінальної справи Попелюшко 2006р.


Навчальні посібники з кримінології

Кримінологія (загальна та особлива частина) Голіна 2009р.
Кримінальна сексологія Синеокий 2008р.
Судимість Голіна 2006р.
Наркозлочинність кримінологічна характеристика та запобігання Закалюк 2006р.
Кримінологічна віктимологія Джужа 2006 р.
Злочинність неповнолітніх Яковенко 2005 р.
Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов внутренних дел Украины Мартыненко 2005р.


Навчальні посібники з міжнародного публічного та приватного права

Міжнародне приватне право Кузьменко 2010р.
Міжнародне публічне право Теліпко Овчаренко 2010р.
Міжнародне економічне право Дахно 2009р.
Протидія дискримінації і расизму міжнародні договори 2009р.
Міжнародні аспекти митного співробітництва Перепьолкін 2008р.
Міжнародне фінансове право Лазебник 2008р.Навчальні посібники з митне, торгівельного, міграційного права України

Митна справа Дубініна 2010р.
Міжнародні аспекти митного співробітництва Перепьолкін 2008р.
Митне право України Ченцов 2007р.


Навчальні посібники з податкового та бюджетного права України

Оподаткування в Україні Редіна Дєєва 2010р.
Податки в Україні Ротманський 2008р.
Податкова система України Лютий 2009р.
Основи оподаткування Калінеску 2007р.


Навчальні посібники з предмету судові та правоохоронні органи України, прокурорський нагляд

Рішення Европейського суду проти МВС України 2009р.
Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД Кириченко 2008р.
Судові та правоохоронні органи України Юзікова 2008р.
Судові та правоохоронні органи Марочкін 2007р.
Мирові судді Кампо 2007р.
Третейські суди України Самохвалов 2007р.
Судебные и правоохранительные органы Украины Васильев 2005г.
Суди та cудді Ткачук 2007р.


Навчальні посібники з транспортного права України

Транспортне право України Шелухін 2008р.
Транспортне право України Петраш 2008 р.


Навчальні посібники з трудового права України та права соціального забезпечення

Трудове право України Теліпко 2009р.
Трудове право України Венедіктов 2007р.
Трудове право України Жернакова 2007р.
Трудове право України Губрієнко 2007р.
Пенсійна система України Грушко 2006р.
Трудове право України Чорний 2005р.


Навчальні посібники з цивільного права України

Возмещение убытков в договорном праве Украины Коростей 2009г.
Особисті немайнові права фізичної особи Красицька 2008р.
Збірка задач з цивільного та сімейого права Харитонов 2008р.
Захист прав споживачів Звєрєва 2007р.


Навчальні посібники з цивільного процесуального права України та виконавчого правадження

Процесуальна документація Павлік Удовенко 2009р.
Актуальні питання виконавчого провадження Спасибо-Фатєєва 2009р.
Цивільний процес України Борщевська (частина 1) 2009р.
Цивільний процес України Борщевська (частина 2) 2009р.
Практика застосування норм цивільного процесуального кодексу України Балюк Луспеник 2008р.
Цивільний процес України Васильєв 2008р.
Цивільне процесуальне право України Кілічава 2007р.
Процесуальна документація Павлік Удовенко 2007р.
100 заяв за цивільними справами Аветисян Кройтор 2007р.
Потойбіччя процесуального: гра, міф, реалії Бочаров 2007р.
Прокурор у цивільному процесі Дунас 2006р.
Розгляд цивільних справ судом першої інстанції Луспеник 2006р.
Настільна книга судді Луспеник 2005 р.
Судопроизводство по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации (опровержение недостоверной информации) Луспеник 2005г.
Цивільний процес України Штефан 2005 р.


Навчальні посібники з фінансового права України

Фінансове право у схемах та таблицях Пирожкова 2010р.
Фінансове право України Костенко 2009р.
Фінансове право України Веприняк 2008р.